مدیران اجرایی

محمدمهدی سعیدی
مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
  • نام مدیر : محمدمهدی سعیدی
  • آغاز مسئولیت : بهمن 1400
  • نام مسئول دفتر : زهرا موسوی
  • نام معاون : محبوبه مؤیدی
  • تلفن دفتر : 02184832024
  • ایمیل : MARKETING@assc.ir
مدیران پیشین

حسین زمانی، از دی 1397 تا دی 1400

فتاح شعبانی، از شهریور 1396 تا آذر 1397

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 5 واحد 2