مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمدمهدی سعیدی
مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
  • نام مدیر : محمدمهدی سعیدی
  • نام مسئول دفتر : زهرا موسوی
  • نام معاون : محبوبه مؤیدی
  • تلفن دفتر : 02184831024
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 5 واحد 2