مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

رسول فلاح
مدیریت بازرگانی داخلی
  • نام مدیر : رسول فلاح
  • نام مسئول دفتر : احمد حسن زاده
  • نام معاون : میرسجاد سید مصطفوی
  • تلفن دفتر : 02188781055
  • فکس دفتر : 02184831133
  • ایمیل : info@asssc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 4 واحد 3