مدیران اجرایی

رسول فلاح
مدیریت بازرگانی داخلی
  • نام مدیر : رسول فلاح
  • آغاز مسئولیت : آذر 1396
  • نام مسئول دفتر : احمد حسن زاده
  • نام معاون : میرسجاد سید مصطفوی
  • تلفن دفتر : 02188781055
  • فکس دفتر : 02184831133
  • ایمیل : DOMESTIC.TRADE@assc.ir
مدیران پیشین

علیرضا خالقی، مهر 1390 تا آذر 1394

کریمعلی یوسفی اسب چینی، مرداد 1385 تا شهریور 1389

سیدباقر مسلمی، اسفند 1382 تا تیر 1385

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه 4 واحد 3