مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مرتضی مرادی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
  • نام مدیر : مرتضی مرادی
  • نام مسئول دفتر : محمد عباسی
  • نام معاون : الهام یزدیان
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 88776327-021
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : تهران - خیابان گاندی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه سوم
  • طبقه : سوم