مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مرتضی مرادی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
  • نام مدیر : مرتضی مرادی
  • نام مسئول دفتر : محمد عباسی
  • نام معاون : الهام یزدیان
  • تلفن دفتر : 02184831015
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران - خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 3 واحد 3