بذر ذرت

بذر ذرت

تعداد بازدید : 655

بذر ذرت دو منظوره براي توليد علوفه و دانه، هيبريد تري وي كراس از گروه ميان رس، قدرت جوانه زني اوليه بالا، عملكرد بالا. بذر ذرت مقاوم به تنش هاي محيطي وبيماري ها

 

 

.