کود آلی جامد 2-2-2 گرانوله(کیمیا اکسیر شرق )

کود آلی جامد 2-2-2 گرانوله(کیمیا اکسیر شرق )

تعداد بازدید : 352

نام کود:آلی جامد 2-2-2 گرانوله

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق 

بسته بندی :کیسه های 25-50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 6،200

هزینه حمل :بعهده فروشنده