کودآلی جامد (کود مرغ پودری)کیمیا اکسیر شرق

کودآلی جامد (کود مرغ پودری)کیمیا اکسیر شرق

تعداد بازدید : 276

 .

نام کود:آلی جامد (کود مرغ پودری )

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق

بسته بندی :کیسه50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 4،700

هزینه حمل :بعهده فروشنده