خاک ورز مدل دلتا پلاس«سیستم کششی»«7 شاخه»

خاک ورز مدل دلتا پلاس«سیستم کششی»«7 شاخه»

تعداد بازدید : 198

شرکت سازه کشت کاوه بوکان