کود نیترات پتاسیم-گهرزای یزد

کود نیترات پتاسیم-گهرزای یزد

تعداد بازدید : 498

نام کود:نیترات پتاسیم

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  گهرزای یزد

بسته بندی :کیسه های (5/10/25 )کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 65،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده