کود آلی جامد 2-2-2 گرانوله(کیمیا اکسیرشرق)

کود آلی جامد 2-2-2 گرانوله(کیمیا اکسیرشرق)

تعداد بازدید : 388

نام کود:آلی جامد 2-2-2 گرانوله

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق 

بسته بندی :کیسه های(25-50)  کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 6،200

هزینه حمل :بعهده فروشنده