کود آلی جامد -واحد تولیدی پرویز جدی

کود آلی جامد -واحد تولیدی پرویز جدی

تعداد بازدید : 315

 

 

نام کود:کود آلی جامد

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: واحد تولیدی پرویز جدی 

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 7000

هزینه حمل :بعهده فروشنده