کود سولفات آمونیوم پودری - فاتح فرآور کیمیا

کود سولفات آمونیوم پودری - فاتح فرآور کیمیا

تعداد بازدید : 798

.

نام کود:سولفات آمونیوم پودری

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فاتح فرآور کیمیا

بسته بندی :کیسه50  کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 9،950

هزینه حمل :بعهده فروشنده