کود مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15(فرقان شیمی شیراز)

کود مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15(فرقان شیمی شیراز)

تعداد بازدید : 636

نام کود:مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  فرقان شیمی شیراز

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 14،300

هزینه حمل :بعهده فروشنده