خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت لینک سامانه لینک از سامانه مدیریت خدمات دولت نحوه ارائه FAQ
1 تامین،تولید و توزیع نهاده های کشاورزی
(کود،سم،بذر و ماشین آلات)
13022934000 مشاهده مشاهده الکترونیکی (اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند) https://my.gov.ir مشاهده
2 تولید و فرآوری بذور اصلاح شده 13022935000 - مشاهده حضوری-غیرالکترونیکی مشاهده
3 ارائه خدمات آزمایشگاهی آنالیز نهاده های کشاورزی 13022936000 - مشاهده الکترونیکی مشاهده
4 صدور مجوز کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی 13022937000 مشاهده مشاهده الکترونیکی مشاهده
5 نظارت بر فعالیت کارگزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی 13022938000 - مشاهده حضوری-غیرالکترونیکی مشاهده
6 انتشار کتب،جزوات،کاتالوگ و بروشورهای توصیه های فنی مصرف نهاده های کشاورزی 13022939000 مشاهده
مشاهده
مشاهده الکترونیکی مشاهده
7 ارائه مشاوره در حوزه کشاورزی سامانه 1559 13022940000 مشاهده مشاهده الکترونیکی ارائه شده در میز خدمت مشاهده
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
سرکار خانم رضازاده
02184831146
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.