کود آلی جامد 2-2-2 پلت(کیمیا اکسیر شرق )

کود آلی جامد 2-2-2 پلت(کیمیا اکسیر شرق )

تعداد بازدید : 320

.

نام کود:آلی جامد 2-2-2 پلت

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق 

بسته بندی :کیسه های 25-50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 6،400

هزینه حمل :بعهده فروشنده