کود شیمیایی20-20-20

کود شیمیایی20-20-20

تعداد بازدید : 442

 

.

نام کود:کودشیمیایی20-20-20

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: فراکودسبز

بسته بندی :کیسه 10کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 

هزینه حمل :بعهده فروشنده