مشاور عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : علی اصغر سلیمی
  • تلفن دفتر : 88780367
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده

آدرس

  • طبقه : 7
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

مشاور عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی در امور مربوط به فناوریها و دانش های نوین مرتبط با نهاده های کشاورزی