مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مرتضی مرادی
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید با هنر (ره)
  • نام مدیر : مرتضی مرادی
  • تلفن دفتر : 02184831239
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه هشتم، واحد 3