اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

 

براساس هماهنگی بعمل آمده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همایش تغذیه گیاهی با حضور مسئولین کشوری شرکت خدمات حمایتی، موسسه تحقیقات خاک و آب و تحقیقات دیم کشور در محل سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.

در این همایش آقای مهندس ملازاده درخصوص اهمیت کودهای N.P.K توضیحات جامعی ارائه نمودند.

در ادامه آقای مهندس طریقت خوب مدیر پایش کودی، خانم مهندس نظری مدیر طرح و برنامه و آقای ایزد فر در خصوص سامانه صدور حواله الکترونیکی کود شیمیایی توضیحاتی ارائه و به پرسش های حضار پاسخ دادند.

 

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/