اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با حضور در شهرستان ابرکوه به بررسی انبار سازمانی جهاد کشاورزی این شهرستان پرداخت. محمد حسن زارعیان سرپرست این شرکت افزود: این بازدید جهت ارزیابی انبار مذکور برای جذب و ذخیره کود اوره در این شهرستان صورت گرفت تا پس از تائید توسط مسئولین ستادی مورد بهره برداری قرار گیرد.