اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

در راستای اجرای دستورالعمل شناسائی کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی به منظور نظارت و کنترل بر روند توزیع و مصرف کود اوره یارانه ای و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و مصرف آن در بخش صنعتی (غیر کشاورزی)،نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه کارگروه‌ نظارت شامل نمایندگان تعزیرات حکومتی شهرستان،بازرسی جهاد کشاورزی استان و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان شوش در روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 از شرکت تخته فشرده پاک چوب واقع در شهرستان شوش - شهرک صنعتی دانیال بازرسی بعمل آمد.