اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام : از توزیع یک هزارو 324 تن و 500 کیلوگرم کود شیمیایی در این شهرستان از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  در شهرستان ایلام ، آیت جمالی با بیان اینکه شهرستان سرابله دارای 5 مرکز توزیع کود شیمیایی است

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام : ادامه داد:  997 تن کود اوره، 60 تن کود سوپر فسفات تریپل، 156 تن و 500 کیلوگرم کود کلرور پتاسیم، 32 تن و 500 کیلو گرم سولفات پتاسیم و 73 تن و 500 کیلوگرم  کود سولفات پتاسیم پودری و 5 تن کود فسفات 13% توزیع شد.

 وی افزود: در سال زراعی گذشته با هماهنگی کارگزاری‌ها و افزایش تزریق کود شیمیایی خصوصا کود اوره در سطح شهرستان، مشکلی از نظر کمبود کود نداشتیم و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام توزیع سرابله