اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از برگزاری نشست برنامه توسعه کشت دانه های روغنی کلزا خبرداد.

در این نشست که معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیر حوزه ریاست، عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها حضور داشتند به سیاست های وزارت کشاورزی در راستای توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حمایت بیشتر از مزارعی که کشت بالای سه هکتار دارند اشاره شد.

رسولی ابراز کرد: پیش بینی های لازم جهت تدارک کود شیمیایی مورد نیاز 10 هزار هکتار مزارع کشت کلزا صورت گرفته و در تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در کشت پاییزه هیچگونه مشکلی وجود ندارد./