اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

 مدیر زراعت و جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قم در راستای تدارک و توزیع کودهای کشت پاییزه و هماهنگی و برنامه ریزی تخصیص نهاده های مورد نیاز کشاورزان با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.