اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبارش شدید باران و خسارت به شالیکاران استان خبر داد

همتی با بیان اینکه در براساس تقویم زراعی برداشت برنج در گیلان آغاز شده و غالب شالیزارها در مرحله رسیدگی و پرشدن دانه میباشند. لذا بارش های اخیر که بی سابقه بود.سبب ورس ساقه های برنج گردید.که باعث تاخیر در رسیدن خوشه های برنج و سفت شدن دانه ها و پر شدن دانه بندی انواع شلتوک برنج می شود

 

اخبار برگزیده