اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین و توزیع انواع کود در شهرستان ایوان استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا 1402/5/15 مقدار 153 تن انواع کود شامل کود اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم بین کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شد.

وی گفت: از این مقدار کود توزیع شده 93 تن و 200 کیلوگرم مربوط به کود اوره، مقدار 31 تن کود سوپرفسفات تریپل، و مقدار 28 تن و 750 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم بوده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که کود فوق از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ایوان توزیع گردیده است.