اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از بازدید-نظارت و نمونه برداری از تولیدات  پتروشیمی لردگان خبر داد.

محسن مهدوی گفت: در مورخ 27 شهریور ماه 1402 با هماهنگی صورت گرفته نمایندگان شرکت از روندبارگیری کود  اوره مجتمع پتروشیمی لردگان بازدید به عمل آمد.

مهندس مهدوی افزود: نمایندگان شرکت از تولیدات کود اوره پتروشیمی لردگان طبق دستورالعمل نمونه گیری گرفته  شد  و به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.