اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در دی ماه سالجاری مقدار 50 تن کود کشاورزی به شهرستان آذرشهر حمل شد.

مهندس صادق نادری صومعه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل شد تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.

کلمات کلیدی : توزیع کود آذرشهر