اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

با توجه به تفاهم نامه منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بانک تجارت در راستای خدمات قابل ارائه توسط بانک و پایلوت شدن استان قزوین، بدین موجب درروز سه شنبه دهم بهمن ماه جلسه ای با حضور نمایندگان بانک تجارت و عباس مریدنژاد معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر و کارکنان استان و کلیه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی قزوین در سالن جلسات مدیریت بانک تجارت شعبه استان قزوین برگزار شد.

 

کلمات کلیدی : خدمات قابل ارائه
اخبار برگزیده