اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

بنا به دستور مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اذین بندی درب ورودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مناسبت ایام دهه فجر بهمن 1402 انجام شد.

اخبار برگزیده