اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمدضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان از برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه، علف هرز و بیماری گیاهی گندم با تدریس دکتر آقاجانی و سبطی محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و مهندس ساوری نژاد با همکاری شرکت گیاه و حضور کارشناسان ادارات تولیدات گیاهی و ترویج شهرستان، بهمنش رییس مرکز، مروجین پهنه، کشاورزان پیشرو و اعضای طرح پتانسیل عملکرد گندم و جمعی  از پیمانکاران تکثیری  بذر گندم این شرکت  در حوزه شهرستان گرگان خبر داد. ضیائی هدف از برگزاری این کارگاه را اطلاع رسانی لازم به کارشناسان و کشاورزان در خصوص تغذیه مناسب گیاهی با توجه به شرایط جوی، مدیریت بیماری ها و علف های هرز مزارع اعلام کرد.