اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

حسین عطائی سلامی به همراه مسئولین واحدها و کارشناس های مربوطه از انبار کارخانه بذر استان بازدید نمود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در این بازدید از نحوه کیسه گیری کودهای فله نظارت و بر پارتی چینی کودهای ارسالی طبق استانداردهای شرکت تاکید نمود.