اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

در تاریخ 99/02/14جلسه یی با حضور ریاست محترم تعاون روستایی استان، مدیر فنی تعاون روستایی و مدیر عامل جدید اتحادیه تعاونی های روستایی استان در دفتر آقای مهندس ملاشاهی جوان مدیر محترم شعبه زاهدان برگزار شد.

در این جلسه مشکلات تهیه و توزیع نهاده کشاورزی اتحادیه های سرار استان بررسی و چاره اندیشی گردید.