اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع416 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان بابل در8 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود

 کود های کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش آقای حسین رضوانی در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بابل توزیع شد