اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از اشباع ظرفیت و فضای انبار سازمانی کود استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: : با عنایت تهیه، تدارک و تامین مکفی انواع کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز به دلیل موجودی و ذخیره مطلوب فضای انباری تکمیل و ظرفیت ذخیره سازی در استان البرز اشباع گردیده است.

 


کلمات کلیدی : انبار کود