جزئیات مقاله

دنیای اقتصاد- صنایع غذایی

در فصل اول ۹۸ بررسی شد

دنیای اقتصاد : شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری «گروه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها» در اولین فصل سال ۹۸ مثبت شد. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» توانسته بالاترین سهم از جوازهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری را در دوره زمانی مورد بررسی به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد که این امر نشان‌دهنده آن است که این صنعت در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفته است و توانسته نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

سه نمای آماری از صنایع‌غذایی

جذاب بودن «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» برای سرمایه‌گذاران موجب شده تا از میان ۳۰پروانه مهم راه‌اندازی شده به تفکیک نوع بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) در بهار سال‌جاری، ۸ طرح به این گروه اختصاص یابد. براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی از مجموع ۵ هزار و ۹۵۰ فقره جواز تاسیس صادره، «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با اخذ ۷۳۷ فقره جواز تاسیس توانست بیشترین میزان جواز تاسیس صادره را در میان سایر گروه‌های صنعتی به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۱۱ درصدی را به لحاظ تعداد تجربه کند. داده‌های اعلام شده همچنین نشان‌دهنده آن است که از حدود ۶۱۴هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در دوره زمانی مورد بررسی، سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها حدود ۴۴هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳۱ درصدی داشته است.

اما مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در بهار ۹۸ برابر با ۱۳۸هزار و ۸۲۲ نفر بوده که از این میان سهم اشتغال‌زایی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها برابر با ۱۸ هزار و ۱۶۷ نفر پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۵درصدی داشته است. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در بهار ۹۸ در مجموع هزار و ۳۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) در کشور صادر شده است که سهم گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با ۱۹۲ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۲۵ درصدی داشته است. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در این مدت نیز بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که از مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته سهم محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۸۲ درصدی داشته است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده در بهار سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند و توانسته‌اند حدود ۴۱ درصد از سهم کل سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دهند.

اشتغال محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز در مجموع برابر با ۲۱هزار و ۹۸۲ نفر بوده که سهم اشتغال ایجاد شده در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در مدت زمان مورد بررسی ۳ هزار و ۵۱۶ نفر بوده است، با توجه به آمار اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها در این دوره زمانی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر ارزیابی روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از سبقت طرح‌های ایجادی از طرح‌‌های توسعه‌ای است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۶۸۸ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی شامل پروانه‌های صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) ثبت شده که نسبت به سال قبل بیش از ۹ درصد رشد داشته است.

سهم «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از طرح‌های ایجادی صادره در این دوره زمانی برابر با ۷۷ طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۳۳ درصدی داشته است. سهم پروانه‌‌های بهره‌برداری توسعه‌ای نیز در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۶۲۲ فقره (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای شامل پروانه‌‌های صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۲ درصدی داشته است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که سهم «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از طرح‌های توسعه‌ای صادره در این دوره زمانی برابر با ۱۱۵ فقره طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۱ درصدی داشته است.

طرح‌های مهم

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۳۰ طرح مهم به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره‌برداری رسیده است که از میان طرح‌های مذکور سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» ۸ طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حدود یک‌چهارم طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده به این گروه اختصاص داشته است. براساس داده‌های اعلام شده این طرح‌ها در دو بخش ایجادی و توسعه‌ای در استان‌های «قزوین، آذربایجان شرقی، تهران، البرز،‌ کرمانشاه و مرکزی» راه‌اندازی شده‌اند که سهم استان‌های تهران و آذربایجان شرقی دو طرح بوده و سایر استان‌ها هر کدام یک طرح را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار اعلام شده دو طرح مهم راه‌اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۱۱ نفر را در کشور فراهم کرده و برای این طرح‌ها سرمایه‌ای بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال صرف شده است. اما آذربایجان شرقی نیز از میان طرح‌های مهم راه‌اندازی شده دو طرح داشته که به‌واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای ۹۰ نفر فراهم شده است؛ سرمایه محقق شده برای اجرای این طرح نیز بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است.

به‌واسطه راه‌اندازی طرح‌های مهم در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در استان قزوین برای ۸۰ نفر شغل ایجاد شده و برای راه‌اندازی این طرح سرمایه‌ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال صرف شده است. برای استان البرز نیز یک طرح مهم در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» راه‌اندازی شده و به واسطه این طرح زمینه ایجاد شغل برای ۲۳ نفر در کشور فراهم شده است، اما سرمایه صرف شده برای راه‌اندازی این طرح بیش از یک هزار میلیارد ریال بوده است. داده‌های اعلام شده همچنین نشان‌دهنده آن است که سهم استان کرمانشاه نیز از میان طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده یک طرح بوده که به واسطه این طرح زمینه ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر در کشور فراهم شده است، سرمایه محقق شده برای این طرح بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال است. اما در استان مرکزی نیز با راه‌اندازی یک طرح مهم زمینه برای ایجاد ۶۷ فرصت شغلی در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» ایجاد شد و برای راه‌اندازی این طرح نیز بیش از ۲۴۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی

اما در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاصد ورود سرمایه خارجی برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها نیز معرفی شده است. آمار منتشر شده از روند جذب سرمایه خارجی در بهار سال‌جاری بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی ۲۴ طرح به ارزش ۵۵۴ میلیون و ۴۱۶هزار دلار توانسته‌اند مجوز سرمایه‌گذاری خارجی کسب کنند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد رشدی بیش از ۲۶ درصد داشته و به لحاظ ارزشی نیز رشد نزدیک به ۹۰ درصدی را ثبت کرده است. مجموع سرمایه‌گذاری مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۹۲ میلیون دلار بوده که برای ۱۹ طرح به تصویب رسیده بود. ارزیابی اعلام شده نشان‌دهنده آن است که سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۵ مصوبه است.

«خراسان رضوی، خوزستان، قم، آذربایجان شرقی و تهران» استان‌هایی هستند که از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی مجوز سرمایه‌گذاری برای «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» دریافت کرده‌اند. براساس مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی، استان خراسان رضوی در این دوره زمانی یک مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای «تولید انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع نوشیدنی آماده مصرف، بسته‌بندی پودر انواع نوشیدنی فوری» با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیون دلاری دریافت کرده است. استان خوزستان نیز در این دوره زمانی مجوز سرمایه‌گذاری برای یک طرح را از هیات سرمایه‌گذاری خارجی اخذ کرده که در این خصوص می‌توان به «فرآوری و بسته‌بندی برنج» با سرمایه ۳۵۰ هزار دلاری اشاره کرد. هیات سرمایه‌گذاری در دوره زمانی مورد بررسی مجوز سرمایه‌گذاری «فرآوری بسته‌بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران)» را برای استان قم با سرمایه ۳۱۰ هزار دلاری نیز صادر کرده است.

مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای استان آذربایجان شرقی نیز در این دوره زمانی برای صنایع غذایی یک طرح بوده که در این خصوص می‌توان به «تولید خمیرمایه» که به‌صورت افزایش سرمایه‌گذاری مصوب شده است، اشاره کرد. مجموع سرمایه پیش‌بینی‌شده برای این طرح بیش از ۱۷ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. استان تهران نیز در دوره زمانی مورد بررسی موفق به اخذ یک مجوز از هیات سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع غذایی شد که به «تولید و بسته‌بندی چای» با سرمایه ۴/ ۱ میلیون دلاری اختصاص داشته است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/