جزئیات مقاله

برند خدمات حمایتی کشاورزی اعتمادآفرین و اطمینان بخش

تهیه کننده: رحمان امامی - مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

برای دریافت فایل کلیک کنید

کلمات کلیدی : برند
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/