جزئیات مقاله

بسمه تعالی

 

22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق

 

تهیه کننده:  رحمان امامی

مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.

 

مدیریت و سرپرستی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در پیشبرد بهینه امور در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که سازمانهای گوناگون در رده های جهانی، بین المللی ، ملی ، استانی ، شهرستانی و محلی با آن روبرو می باشند. بطوریکه همه این نهادها به دنبال آنند تا مجموعه های تحت پوشش را به گونه ای مدیریت نمایند تا بالاترین بهره وری از آن عاید شود و کمترین منابع مصرف شود و در نهایت موفقیت های روزافزون نصیب آن سازمان شود.در کنار عوامل مختلفی که می توانند سبب موفقیت یک نهاد، سازمان، مجموعه و سیستم شوند یکی از مهمترین شاخص ها، می تواند وجود یک مدیر موفق باشد که در این راه پیشنهادهای مختلفی برای مدیر موفق ارائه شده است که در این مقاله هم سعی شده است 22راهکار موثر جهت مدیر موفق معرفی شود. بدون آنکه بخواهیم بر بی بدیل بودن این راهکارها اصرار نماییم اما به همه آنهایی که در حال حاضر مدیر می باشند و یا آنکه می خواهند مدیر موفقی باشند و یا آنکه به دنبال راهکاری موثر برای مدیریت موفق می باشند توصیه می شود این 22 راهکار ذیل را در برنامه های کار خود قرار دهند و به آن پای بند باشند:

1-شناسایی کامل از نیروهای تحت اختیار به لحاظ دانش فنی، دانش عمومی و توان شخصیتی برای انجام وظایف تعیین شده برای آنان.

2-افزایش مهارت های ارتباطی مدیر به بالاترین حد ممکن و از آنجائیکه سیستم های ارتباطی و در حال حاضر دائماً در حال ارتقاء می باشد، این امر کار ارتباط را برای مدیران خلاق بسیار سخت و دشوار می سازد.

3-قابلیت دسترسی، هرچند ممکن است مدیر برای انجام وظایف خود آنها را به بخش های مختلف تقسیم و به افراد مختلف تفویض نماید اما مجموعه های تحت پوشش باید بدانند در سیستمی که فعالیت می کنند راهی در جهت دسترسی به مدیر وجود دارد.

4-اداره امور به صورت فعال نه به صورت انفعالی ، دمیدن روح اعتماد و خوداتکایی به مجموعه تحت پوشش برای انجام فعالیت های بیشتر و بهتر جهت رسیدن به آرمانهای متعالی سازمان.

5-افزایش حوزه اختیارات کارکنان، بطوریکه کارکنان تحت پوشش در محل کار و فعالیت خود احساس آسایش و آرامش داشته و استعدادهای خود را شکوفا سازند.

6-تقسیم بندی کارها و امور مرتبط ، در این زمینه وظایف هر بخش کاملاً مشخص و ارتباط آن هم با بخش های دیگر تعیین و در راستای تحقق اهداف سازمان باشد.

7-تفویض اختیار به زیردستان، این راهکار به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال حساس ترین راهکارها در مدیریت موفق محسوب می شود که باید همراه با کنترل باشد تا تفویض اختیار به فروپاشی سازمان نینجامد.

8-ایجاد شرایط بحرانی خودساخته در مجموعه و سنجیدن توان سازمان در مواقع بحرانی و برطرف نمودن نقض ها و کمبودها جهت مقابله سریع در بحران ها.

9-راه اندازی سیستم تشویق و ارتقاء عملکرد بطوریکه کارکنان بارز شناسایی و به عنوان الگو به دیگر کارکنان معرفی شوند.

10-ارزیابی فعالیت ها در حال انجام به صورت واقعی ، در ارزیابی ها، موانع و محدودیت های کاری ،کارکنان بدون انگیزه و باکارایی پایین شناسایی و نسبت به جایگزینی آنها اقدام گردد.

11-طراحی اهداف برای سازمان، حتی الامکان این اهداف به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم و زمانهای رسیدن به آن ها به صورت واقعی تعیین شود.

12-تشکیل اتاق فکر سازمان، بطوریکه از هر بخش فرد یا افرادی براساس شایستگی های، فنی و علمی و صلاحیت های فردی عضو آن شده تا از خرد جمعی موجود در سازمان برای ارتقاء عملکرد آن مجموعه استفاده شود.

13-توانایی پذیرش تمامی مسئولیت ها، اساساً در هر سازمانی موفقیت به تمامی کارکنان آن مجموعه برمیگردد و شکست فقط برای مدیر است که در این زمینه یک مدیر باید توانایی قبول مسئولیت شکستهای احتمالی و تبدیل آن به موفقیت های آتی را داشته باشد.

14-شناسایی عوامل کندی کار در مجموعه تحت پوشش و تلاش توام با برنامه ریزی برای غلبه بر کندی های سازمان.

15-ایجاد انگیزه در بین کارکنان به روش های مختلف اعم از مشوق های مالی، معنوی و تجلیل و تقدیر از کارکنان نمونه.

16-بردباری و صبر توام با دانش و بینش وسیع در جهت حل مشکلات .

17-اجرای شرط واقع بینی و نگاه فراگیر به مشکلات موجود در سازمان و حل مشکلات با درنظر گرفتن تمامی شرایط.

18-تعریف اهداف قابل دستیابی برای سازمان و ایجاد انعطاف لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده.

19-داشتن روحیه قاطعیت همراه با انتقادپذیری بطوریکه تصمیم گیری در کمترین زمان اخذ شود و از انتقادهای سازنده هم استقبال شود.

20-رعایت اصول و روش های علمی در اجرای برنامه ها، بطوریکه در اجرای هر برنامه ای  و تضمین موفقیت آن از اصول و روش های علمی غفلت نشود چرا که در غیراین صورت مجموعه تحت پوشش به روزمرگی دچار خواهد شد.

21-ایجاد فضای ارتباط دو طرفه بین سازمان و مجموعه تحت پوشش و افرادی که به عنوان مخاطب محسوب می گردند تا به این ترتیب مشکلات ،نارسایی ها، و کمبوها به مدیر انعکاس یابد و در جهت رفع و حل آنها اقدام شود.

22-ایجاد فضای ابتکار،خلاقیت و نوآوری و حمایت از کارکنان مبتکر،خلاق و نوآور.

کلمات کلیدی : مدیریت موفق