جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی

جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی

تهیه کننده: رحمان امامی

مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

برای دریافت فایل کلیک کنید