جزئیات مقاله

تهیه کننده:

رحمان امامی_ مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

10 شاخص برتری برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/