مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حمید رسولی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
  • نام مدیر : حمید رسولی
  • نام مسئول دفتر : تقی همتیان/مهدی نانکلی
  • نام معاون : تورج منصوری/علی علیزاده/ شمس الله ملازاده/عباس مریدنژاد
  • تلفن دفتر : 88888507-021
  • فکس دفتر : 88888509-021
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1
  • طبقه : دهم