مدیریت بازرگانی خارجی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : جعفرمسجدی
  • معاون : شعله دوازده امامی
  • تلفن دفتر : 88776325-021
  • فکس دفتر : 88798576-021
  • نام مسئول دفتر : مالک حبی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 6
  • واحد : 3و4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

.وظایف مدیریت بازرگانی خارجی در راستای اهداف تبیین شده از سوی وزارت متبوع و هیئت مدیره محترم شرکت به منظور تامین وتدارک بموقع، با کیفیت، قیمت مناسب و درچارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. در این زمینه تهیه گزارش هفتگی بازار جهانی کودهای شیمیایی نیز در دستور کار این مدیریت  قراردارد.

 

آدرس ایمیل:   Jafarmasjedi.fcd.assc@gmail.com  

 

 

 

عملکرد

عملکرد در یک سال اخیر: (1399)

1- واردات 3 فروند کشتی حامل کودهای فسفاته و پتاسه

2- کاپوتاژ 15 فروند کود اوره

3- واردات سموم مورد نیاز بخش کشاورزی

4- واردات تکنیکال های مورد نیاز مجتمع شیمیایی آبیک به منظور تولید سموم

5- صدور مجوز صادرات برای 111 فقره کودهای شیمیایی

6- برگزاری 2 فقره مناقصه کودهای شیمیایی

7- برگزاری مناقصه کاپوتاژ کود اوره

8- برگزاری مناقصه 24 قلم سم آماده

 

برنامه

1- واردات کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه وفق برنامه ابلاغی وزارت متبوع

2- ورود سموم و تکنیکالهای مورد نیاز بخش کشاورزی وفق برنامه ابلاغی

3- کاپوتاژ محموله های کود اوره وفق نیازهای بخش کشاورزی

4- صدور مجوزهای صادرات کودهای شیمیایی