مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

جعفرمسجدی
مدیریت بازرگانی خارجی
  • نام مدیر : جعفرمسجدی
  • نام مسئول دفتر : مالک حبی
  • نام معاون : شعله دوازده امامی
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 88776325-021
  • فکس دفتر : 88798576-021
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1
  • طبقه : 6