مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

جعفر مسجدی
مدیریت بازرگانی خارجی
  • نام مدیر : جعفر مسجدی
  • نام مسئول دفتر : مالک حبی
  • نام معاون : شعله دوازده امامی
  • تلفن دفتر : 02188776325
  • فکس دفتر : 02188798576
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 6 واحد 3و4