مدیران اجرایی

بهروز الیاسی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
  • نام مدیر : بهروز الیاسی
  • آغاز مسئولیت : مهر 1399
  • نام مسئول دفتر : علی فضلی
  • نام معاون : مهدی نورانی معاون اداری ، مالی و بازرگانی، امیر سامی معاون فنی و تولیدی
  • تلفن دفتر : 08132651952
  • فکس دفتر : 08132651953
  • ایمیل : hamedan@assc.ir
مدیران پیشین

علیرضا رنجبر ضرابی، بهمن 1397 تا شهریور 1399

بهروزالیاسی، فروردین 1396 تا دی 1397

حسین فضلی، اردی بهشت 1392 تا اسفند 1396

منصوررضوانی جلال، تیر 1385 تا فروردین 1392

ناصر رضایی، 1380 تا خرداد 1385

 

آدرس
  • استان : همدان
  • همدان، میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان اراک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
  • طبقه : .