مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

بهروز الیاسی
مدیر
 • نام مدیر : بهروز الیاسی
 • نام مسئول دفتر : علی فضلی
 • نام معاون : مهدی نورانی :معاون اداری ، مالی و بازرگانی امیر سامی: معاون فنی و تولیدی
 • نام ستاد : استان ها
 • تلفن دفتر : 08132651952
 • فکس دفتر : 08132651953
 • ایمیل : www.hamedan@assc.ir
آدرس
 • ستاد : استان ها
 • استان : همدان
 • آدرس : همدان میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان اراک
 • طبقه : .