مدیران اجرایی

رحمت اله شفائی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
  • نام مدیر : رحمت اله شفائی
  • آغاز مسئولیت : خرداد 1394
  • نام مسئول دفتر : هادی سلیمانی
  • تلفن دفتر : 02632760145
  • فکس دفتر : 02632762836
  • ایمیل : alborz@assc.ir
آدرس
  • استان : البرز
  • استان البرز، شهرستان کرج، جاده محمد شهر، قبل از زیرگذر راه آهن، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز