مدیران اجرایی

عباس رسولی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین
  • نام مدیر : عباس رسولی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1400
  • نام مسئول دفتر : محسن راه انجام
  • نام معاون : آرزو آرسته
  • تلفن دفتر : 02833355108
  • فکس دفتر : 02833331874
  • ایمیل : qazvin@assc.ir
مدیران پیشین

فریدون نقی زاده، اسفند 1396 تا اسفند 1399

مجید اسماعیلی، مهر 1396 تا بهمن 1396

علی راه انجام، اردیبهشت 1396 تا شهریور 1396

حمیدتبسمی، فروردین 1394 تا فروردین 1396

محسن رئیسی، فروردین 1387 تا اسفند 1393

هدایت اله اصغری شورستانی، فروردین 1384 تا اسفند 1386

محمدرضا نجاتی، فروردین 1380 تا اسفند 1383

 

 

آدرس
  • استان : قزوین
  • قزوین، میدان میرعماد قزوینی، خیابان حافظ، جنب مجتمع آموزشی فرهنگ و هنر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین