مدیران اجرایی

محمود خدابخشی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان
  • نام مدیر : محمود خدابخشی
  • آغاز مسئولیت : خرداد 1402
  • نام مسئول دفتر : شهین طاهریان
  • نام معاون :
  • تلفن دفتر : 02333422260
  • فکس دفتر : 02333422261
  • ایمیل : semnan@assc.ir
مدیران پیشین

محمدرضا نقمی، از آبان 1400 تا اردیبهشت 1402

علی اکبر افضلی، از تیر 1394 تا مهر 1400

سید ابوالحسن صباغی، از تیر 1391 تا خرداد 1394

لطف اله ابن علی، از فروردین 1389 تا خرداد 1391

محمدعلی مصطفی لو، از شهریور 1379 تا اسفند 1389

 

آدرس
  • استان : سمنان
  • سمنان، پل جهاد به سمت تهران، جنب شهرک روزیه، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان