مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

رضا افراسیابی
مدیر
  • نام مدیر : رضا افراسیابی
  • نام مسئول دفتر : علی اصغر منافی
  • نام معاون : مهدی متقی
  • تلفن دفتر : 01133340071
  • فکس دفتر : 01133342079
  • ایمیل : www.mahdi7006@yahoo.com
آدرس
  • استان : مازندران
  • آدرس : ساری-ابتدای اتوبان ساری-قائمشهر-جنب مخابرات نیمه شعبان-شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.