مدیران اجرایی

رضا افراسیابی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
  • نام مدیر : رضا افراسیابی
  • آغاز مسئولیت : ارديبهشت 1400
  • نام مسئول دفتر : علی اصغر منافی
  • نام معاون : مهدی متقی معاون اداری، مالی بازرگانی، مجید صادقی معاون فنی، تولیدی و حراست
  • تلفن دفتر : 01133347102
  • فکس دفتر : 01133342079
  • ایمیل : sari@assc.ir
مدیران پیشین

مجید سلطانی،  خرداد 1396 تا فروردین 1400

علی محسنی، آذر 1392  تا اردی بهشت 1396

محمد غلامی، دی 1388 تا آبان 1392

مسعود غلامی، آبان 1385 تا آذر 1388

محمدمهدی یونسی، اردی بهشت 1380 تا مهر 1385

 

آدرس
  • استان : مازندران
  • ساری، ابتدای اتوبان ساری، قائمشهر، جنب مخابرات نیمه شعبان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران