مدیران اجرایی

حسین عطائی سلامی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی
  • نام مدیر : حسین عطائی سلامی
  • آغاز مسئولیت : مرداد 1400
  • نام مسئول دفتر : فاطمه راستین پور
  • نام معاون : محمد تقی آژنگ
  • تلفن دفتر : 05137265833
  • فکس دفتر : 05137244680
  • ایمیل : kh.razavi@assc.ir
مدیران پیشین

امید وظیفه دان، از آذر 1397 تا تیر 1400

ولی اله کاشکی، از بهمن 1394 تا آبان 1397

امید وظیفه دان، از بهمن 1389 تا دی 1394

علیرضا حسینی، از دی 1388 تا دی 1389

رضا نامنی، از تیر 1385 تا آذر 1388

امید وظیفه دان، از مرداد 1383 تا خرداد 1385

سعید خزائیان، از 1375 تا 1383

آدرس
  • استان : خراسان رضوی
  • مشهد، میدان فردوسی، ابتدای بلوار شهید صادقی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی