مدیران اجرایی

محمدمحسن قاسمی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان
  • نام مدیر : محمدمحسن قاسمی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1391
  • نام مسئول دفتر : وحید حسینی کمدارپور
  • نام معاون : مهدی قاسمی
  • تلفن دفتر : 03432111316
  • فکس دفتر : 03432111838
  • ایمیل : kerman@assc.ir
مدیران پیشین

مرتضی افتخاری، فروردین 1380 تا اسفند 1390

 

آدرس
  • استان : کرمان
  • کرمان، بلوارشهید صدوقی، نرسیده به پل راه آهن، جنب خیابان رعد، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان