مدیران اجرایی

محمود مظلومی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
  • نام مدیر : محمود مظلومی
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1401
  • تلفن دفتر : 04432720223
  • فکس دفتر : 04432722188
  • ایمیل : urmieh@assc.ir
مدیران پیشین

علیرضا قربانی، از اسفند 1398 تا اسفند 1401

مقصود قربانی، از اسفند 1394 تا بهمن 1398

فریبرز پاشاپور، از مهر 1389 تا بهمن 1394

محمد اکبریان محمودجیق، از بهمن 1385 تا شهریور 1389

محمود افشارپور، از بهمن 1382 تا دی 1385

عبدالعلی فیضی، از مهر 1382 تا دی 1382

میر حبیب اریبی، از فروردین 1380 تا شهریور 1382

 

 

آدرس
  • استان : آذربایجان غربی
  • ارومیه، کیلومتر 3 جاده سلماس، شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، جنب سردخانه گوشت، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی