مدیران اجرایی

محمد شریفی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان منطقه جنوب کرمان (جیرفت)
  • نام مدیر : محمد شریفی
  • آغاز مسئولیت : دي 1396
  • نام معاون : حسین سقازاده
  • تلفن دفتر : 03443316163
  • فکس دفتر : 03443317882
  • ایمیل : jiroft@assc.ir
مدیران پیشین

منوچهر پورجمالی، آذر 1393 تا آذر 1396

محمد محسنی، مرداد 1388 تا آبان 1393

جلال بختیاری اسفندقه، فروردین 1383 تا تیر 1388

صید حسین آریا فرد، 1374 تا اسفند 1382

 

آدرس
  • استان : منطقه جنوب کرمان (جیرفت)
  • جیرفت، خیابان موسی صدر، خیابان ولایت، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جنوب استان کرمان